Tiden går inte längre

 
 
 

TIDEN GÅR INTE LÄNGRE (TGIL)
är ett projekt som fokuserar på problemet sexuella övergrepp mot barn och unga. Projektets syfte är att skapa opinion i frågan för att minska risken att barn/unga blir utsatta för sexuella övergrepp samt ge information om vart en kan vända sig för att få vidare information/stöd.

Jag vill:
  • synliggöra hur och var unga som gamla kan få stöd och hjälp med sina erfarenheter av våld
  • höja medvetenheten om hur vi tillsammans kan stötta och förändra utsatta barn och ungas situation
  • genom samtal, information och nutida konst ta ett helhetsgrepp om presentationsformen
  • skapa en hybrid mellan nutida konst och samhällsinformation genom att samarbeta med forskare och organisationer som jobbar praktiskt med frågan. Tillsammans kan vi belysa problemet från olika håll och på så sätt nå ut till fler människor
Projektet tar sitt avstamp i barns rättigheter och utgår därmed ifrån FN's barnkonvention som menar att alla barn har rätt att växa upp i en vardag fri från våld. Sexuella övergrepp är inget fenomen som endast finns inom vissa grupper i samhället. Tvärtom finns både offer och förövare inom alla samhällsklasser, religiösa grupper, etniska bakgrunder och åldrar.

För vidare kontakt och bokning:
tgil@simmerud.com
Simmerud

PRESENTATION - en kort film om TGIL finns att se på Vimeo: Klicka här.

TEXT: Klicka här

TEXT med analys: Klicka här

HÖRSPEL: Klicka här

FILM - en lösenordsskyddad version för demo-syfte finns tillgänglig på Vimeo: Klicka här. Kontakta mig gärna för att erhålla lösenordet.

PRESSMEDDELANDE inför premiären 6-7 mars 2015: Klicka här

RECENSION efter premiären 6-7 mars 2015 av Daphne Carolus: Klicka här

PROGRAMBLAD med samtliga medverkande: Klicka här