MakeMyDayMusic

 
 
 MakeMyDayMusic är ett registrerat firmanamn under vilket jag mot betalning utför diverse tjänster. Dessa kan vara renskrift av partitur, stämmutskrift, arrangemang med mera. Jag undervisar även i datorunderstödd komposition och notering.

MakeMyDayMusic
har bland annat jobbat med:

 • Edition Peters
 • Edition Reimers
 • KMH-förlaget
 • Svensk Musik
 • STIM
 • Edition Suecia
 • Sveriges Radio
 • Stiftelsen Musik för Örebro län
 • Den Jyske Opera, Aarhus
 • Hammarby Fotboll
 • NorrlandsOperan

Jag skriver naturligtvis även för privatpersoner.
För prisuppgift eller mer information finns olika kontaktvägar under KONTAKT.

MakeMyDayMusic
är ett registrerat namn.
Användande av namnet kräver tillstånd från rättighetsinnehavaren